שינוי מקדמים בפנסיה ובביטוח - 2019 ... 

בעקבות פרסומים בעיתונות על כוונת המפקח על הביטוח לשנות את מקדמי ההמרה בתכניות הפנסיה וביטוח (מ 2013 ואילך) מצורף הסבר למבוטח כיצד ישפיע השינוי במקדמים על הציבור.

 

 מאמר ע"י מערכת עיתון עדיף 17/07/2019 14:15 ע"י נדב טסלר

 

במטרה לשמור על יציבות המבטחים והבטחת קצבאות הזקנה של ציבור החוסכים, מבצעים ברשות שוק ההון בקרה על ההנחות העומדות בבסיס חישוב מקדמי ההמרה במוצרי החיסכון הפנסיוני. נדב טסלר, סמנכ"ל מקצועי בהלמן-אלדובי, עונה על השאלות החשובות לציבור הרחב. 

 

מוצרי החיסכון הפנסיוני הקיימים היום מבוססים על צבירה. החוסכים צוברים כספים לאורך תקופת החיסכון ובמועד היציאה לפנסיה ממירים את הכספים לקצבה חודשית באמצעות מקדם ההמרה. נניח כי החוסך צבר מיליון שקלים ומקדם ההמרה עומד על 200, החוסך יקבל קצבה חודשית בגובה 5,000 שקלים. ככל שמקדם ההמרה יהיה נמוך יותר, כך הקצבה שיקבל החוסך תהיה גבוהה יותר. חשוב לזכור כי מטרת מקדם ההמרה להבטיח כי הקצבה תשולם לחוסך לכל ימי חייו. במידה והנחות שעל פיהן חושב מקדם ההמרה שגויות, במקרה הרע החוסך יקבל פחות כסף ממה שמגיע לו ובמקרה הרע יותר, לא תהיה אפשרות לשלם לחוסך את הקצבה החודשית לכל ימי חייו.

מניסיון העבר עולה כי ניסיונות לחזות את השיפור בתוחלת החיים, אפילו בטווח הקצר, לא תמיד מצליחים, בדרך כלל הכישלון נבע מהערכות פסימיות למדי לשיפור בתוחלת החיים. הגישות היום לחיזוי השיפור בתוחלת החיים מתבססות על ניסיון העבר תוך ניסיון לנבא התפתחות עתידית ברפואה והשפעתם על תוחלת החיים העתידית.

 

כיצד ישפיע עלי העדכון?

במידה והצטרפת לביטוח מנהלים לאחר שנת 2012, מקדם ההמרה בפוליסה אינו כולל מקדם מובטח. והמקדם יקבע במועד הפרישה. לדוגמה, עבור גבר בן 67 שיבחר במסלול בררת המחדל, מסלול הכולל הבטחה של 240 קצבאות, מקדם ההמרה צפוי לעלות ב-0.3% לעומת זאת עבור אישה בת 64 שתבחר במסלול בררת המחדל המקדם צפוי לרדת ב-1.1%.גם בקרנות הפנסיה החדשות מקדם ההמרה מחושב במועד הפרישה, עבור גבר בן 67 שיבחר במסלול המבטיח קצבה לבת הזוג לכל החיים, המקדם צפוי לגדול ב-0.7% ועבור אישה בת 64 שתבחר במסלול זהה, המקדם יגדל ב-0.2%. עבור אישה ללא בן זוג בגיל 64, המקדם בקרן הפנסיה צפוי לרדת בשיעור של 0.3%. אמנם אנו מדברים על עדכון מקדמים, אך העדכון הצפוי הינו מינורי.

 

יש לי עוד זמן עד הפנסיה האם עדכון המקדמים ישפיע גם עלי?

כן, המחקר מעדכן את המקדמים בהתאם לשיפור הצפוי בתוחלת החיים. לדוגמה, עבור חוסכים בני 52 המקדמים צפויים לגדול ב-1.1%

 

.יש לי ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח, האם עדכון המקדמים ישפיע עלי?

לא, עדכון ההנחות לא משפיע על חוסכים על מקדם המרה מובטח. בפוליסות שנמכרו עד לשנת 2012 חברות הביטוח הניחו מרווח ביטחון ולכן מקדמי ההמרה שקיימים בחלק גדול מהפוליסות הללו גבוה יותר מהמקדמים הקיימים היום.

 

אני מבוטח בקרן פנסיה ותיקה, האם העדכון ישפיע גם עלינו?

אמנם חישוב הקצבה בקרן הפנסיה הוותיקה אינו מתבסס על מקדם אלא על צבירת זכויות, אך במטרה להבטיח תשלום קצבאות לחוסכים יבוצע עדכון חד פעמי בקצבאות של הפנסיונרים בקרנות הוותיקות. עדכון זה יתווסף לעדכון הצפוי בשל דחיית העלאת גיל הפרישה לנשים.

 

מדוע בוצע העדכון כעת?

ברשות שוק ההון מבצעים מחקרים על בסיס שוטף לבחינת ההנחות. המחקר הקודם בוצע בשנת 2012 ועל בסיס הנתונים שנאספו בו אסרה הרשות לפיקוח על שוק ההון על חברות הביטוח להמשיך ולמכור ביטוחי מנהלים הכוללים מקדם המרה מובטח. בנובמבר 2017 פנתה הרשות לקבלת נתונים עדכניים מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה ועל בסיס נתונים אלו מפורסם המחקר כעת.

 

תוצאות המחקר: המקדמים לגברים יעלו במקצת, המקדמים לנשים ירדו

המחקר שנעשה בשיתוף חברת מבטח המשנה munich re, ניסה לבסס מודל עדכני לחיזוי תוחלת החיים בפרישה. בהתאם למודל החדש נמצא כי תוחלת החיים החזויה לגברים צריכה להיות גבוהה יותר מהתחזית כיום ואילו תוחלת החיים החזויה לנשים צפויה להיות נמוכה יותר.לדוגמה, גבר בן 65 צפוי לחיות עד גיל 88.5, שינוי של 1.1% ואילו נשים צפויות לחיות עד לגיל 90.3 זאת ירידה של 0.7%.

 

בעקבות עדכון תוחלת החיים החזויה, חברת הביטוח צריכה לעדכן את התחייבות שלה כלפי המבוטחים. גם בקרנות הפנסיה, ישנו עדכון בתוחלת החיים החזויה לגברים. בעקבות העדכון יתבצע עדכון של התחייבות כלפי מקבלי הקצבאות. עדכון זה ישפיע על כלל החוסכים בקרן. איזון אקטוארי חד פעמי שישפיע על מקבלי הקצבאות, חוסכים פעילים ולא פעילים.

 

שלח לקבלת הצעה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח

שלח לקבלת הצעה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

צור קשר

 

טל: 03-7288010  |  נייד: 054-7772254

דואל: eldan@meidan-ins.co.il

רח׳ יגיע כפיים 21 פ״ת, ת.ד. 4010,מיקוד 49516 

תחומי הביטוח במשרדנו:

      א.מידן

 

המשרד נותן שרותי ניהול הסדרים למפעלים עד 250 איש וכן לעסקים קטנים ולקוחות פרטיים. מתמחה במתן שירות למשרדי עורכי דין על כל ההיבטים השונים.

  

אלדן מידן – סוכן ביטוח פנסיוני מורשה משנת 1988 בעל תואר בכלכלה ובמנהל עסקים. בעל רישיון מורשה בכל ענפי הביטוח לרבות: פנסיוני , אש ותאונות וביטוח ימי ואווירי. אלדן מנהל משנת 2000 את סוכנות א.מידן, הקיימת מתחילת שנות ה 70 ואשר נוסדה ע"י מר מידן איתן זכרונו לברכה.

חיים: פרט, בריאות , סיעוד , ביטוח לעצמאים ביטוח מנהלים  ביטוח בעלי שליטה , פנסיה , קופות השתלמות וקופות גמל.

אלמנטרי: עסקים, דירה, רכב, תאונות אישיות, ביטוחי חבויות ואחריות מקצועית.

ימי ואווירי: ביטוח מטענים בפוליסות פתוחות וכן בפוליסות חד פעמיות, ביטוח ספינות, סירות ואופנועי ים.

סוכן ביטוח פנסיוני

אלמנטרי ימי ואוירי

טל: 03-7288010