ביטוח פנסיוני: מה מציע השוק

 

בפני הציבור - שכירים כעצמאים - עומדים כיום שלושה אפיקי חיסכון ארוך-טווח לביטחון פנסיוני
בכפוף לחוק פנסית חובה החל מינואר 2008: או בהתאם להסכם ההעסקה בינכם לבין המעסיק.

 •   קופות גמל - בנקאיות וגם לא בנקאיות שצמחו בשנים האחרונות.
 •   ביטוחי מנהלים - באמצעות חברות ביטוח. 
 •   קרנות פנסיה - באמצעות הקרנות הותיקות שמקורן בהסתדרות העובדים (כדוגמת "מבטחים", "מקפת" ואחרות) וקרנות            פנסיה חדשות מאוזנות שהוקמו בעקבות החלטת הממשלה מ-29.3.95. 
 

קופת גמל –

 

היא למעשה קופת חיסכון, שהמעביד והעובד מפרישים אליה מידי חודש שעור מסוים משכרו של העובד כפי שנקבע בין הצדדים בחוזה העבודה , לגמל או להשתלמות. כאשר העובד מגיע לגיל פרישה או עוזב את מקום עבודתו לפני גיל פרישה הוא מקבל את הכספים שהצטברו לזכותו בקופה בצירוף ריבית ורווחים (בכפוף להוראות החוק ופקודת מס הכנסה).

 

בקופת הגמל כל הכסף מופנה לחיסכון. חלק מהקופות -  מציעות לעמיתים ביטוח חיים ריסק בלבד בגובה סכום החיסכון, בפרמיה חודשית זולה במיוחד. חברת הניהול גובה עמלת ניהול שנעה בין % 0.8 ל- % 2.00 מסך הצבירה השנתית.

 

לקופת גמל לתגמולים לשכירים ניתן להפקיד עד  % 7.5 של המעביד ו- 7% של העובד (אך לא פחות מהוראות חוק פנסיית חובה ) זוהי בעצם תוכנית חיסכון לפרישה. בנוסף, רשאי המעסיק להפריש עבור עובדיו לרכיב פיצויים ולהעביר מידי חודש
עד ד % 8.33 משכר העובד. כשהעובד מסיים את עבודתו הוא רשאי לקבל את הפיצויים שנצברו לזכותו. 

 

על כספי פיצויים קיים פטור ממס, בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה, עד לתקרה המתעדכנת מדי שנה.
 תנאי משיכה של כספי תגמולים של שכיר מוגבלים לגיל 60 ואליך ובדרך של קצבה.

ויש להיזהר בכללים ולהתייעץ לפני ביצוע פעולות משיכה, כדי להימנע מתשלום מס ו/או קנס.

 

הבעיה בקופת הגמל מבחינת העמית היא, שחסרים בה מרכיבים חשובים אשר קיימים באפיקי החיסכון האחרים.
חסר ביטוח  לשארים והעובד מפני נכות או אובדן כושר עבודה זמני או קבוע, וכדי לתת מענה לצורך זה יאלץ העובד לשלם סכומים נוספים ממשכורתו לרכישת כיסויים אלה. 

 

גם עצמאים רשאים להפקיד במסלול זה, תוך כדי קבלת הקלות במס. יש לקחת בחשבון שמשיכת הכספים ללא מס או קנס מקופה לעצמאים אפשרית רק בגיל 60 ובדרך של קצבה.
כלומר תידרש העברת כספים לתכנית המשך היודעת לשלם קצבה.

 

ביטוח מנהלים -

 

בשנות ה- 50 הגו חברות הביטוח רעיון שיווקי שהוכיח את עצמו "ביטוח -מנהלים", שהוא בעצם רכישת תנאי הפרישה לעובד שכיר (ולאו דווקא מנהל...) במסגרת תכנית ביטוח חיים. השם האטרקטיבי הוא למעשה שילוב של ביטוח חיים ריסק למקרה מוות + מרכיב חיסכון לגיל פרישה שאותו ניתן למשוך בסכום חד פעמי או במשיכות חודשיות המהוות קיצבה . קהל היעד של התוכניות היה שכירים שלא היו מאוגדים במסגרות הקיבוציות, או שהכנסתם הגבוהה היתה מבוטחת רק בחלקה בקרנות הפנסיה והם ביקשו לרכוש בעצמם כיסוי נוסף. 
 ניתן לרכוש תכניות המיועדות להבטחת סכום חד-פעמי בגיל הפרישה, וכן תכניות המבטיחות קיצבה חודשית. ניתן גם לשלב בין מספר תכניות כדי להתאימן לצרכי המבוטח.
 
סך ההפקדות המותר על פי תקנות מס הכנסה לביטוח מנהלים הוא כדלקמן: 
לפיצויים (ע"ח המעסיק) - 8.33% מהמשכורת ( 1/12 מהשכר) לתגמולים (קרן לעזיבת עבודה): מעסיק ועובד - כחוק מהמשכורת מכל צד; לבטוח אובדן כושר עבודה: (ע"ח המעסיק) - עד % 3.5 מהמשכורת. בסך הכל השיעור המירבי המותר הוא % 20.83 מהשכר, אם כי יש מקרים בהם מופקד פחות. (תגמולים ניתן להגדיל מעבר לכך בהתאם לתקנות).
אגב, התעריף לביטוח אובדן כושר עבודה תלוי בגיל העובד ועיסוקו. 
במשך השנים התפתחו סוגי הביטוח , ועקב הוזלת תעריפי הריסק שבתכניות והוזלת הביטוחים לאובדן כשר העבודה נהנים המבוטחים ממוצרים רבים ומגוונים אשר יכולים לספק פתרון ספציפי לצרכיו של כל מבוטח, תוך שמירה על כך שמרבית ההפקדה החודשית תיועד לחיסכון. 

 

באפיק זה, בניגוד לאחרים, החוסך נהנה מפרי חסכונותיו שלו ואין סבסוד צולב כמו בקרנות פנסיה, או אחידות תנאים כמו בקופות הגמל. יש גם לזכור כי מדובר בחוזה ביטוח המחייב את החברה, שלא כבאפיקים האחרים שבהם החוסך נתון לשינויים אפשריים במדיניות הקרנות. 

 


קרן פנסיה -

 

חברת העובדים הגתה בשנות ה- 20 מסלול חיסכון לעובדים שכירים לביטחון פנסיוני לעת פרישה. כך נולדו קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, שבהם מבוטחים גם כיום מאות אלפים. חבר בקרן זכאי לפנסיית זיקנה חודשית ( שלא ניתן לפדות אותה בסכום חד-פעמי) בהגיעו לגיל פרישה (גברים - 65, נשים - 60) וזאת שתנאי שצבר לפחות 10 שנות חברות בקרן. שיעור פנסיית הזיקנה נקבע לפי מספר שנות החברות בקרן.
 
על פי תקנות קופות הגמל, התשלומים לקרן פנסיה הם כדלקמן:
לפיצויים: ע"ח המעסיק - % 8.33 מהשכר; (בפועל על פי ההסכמים הישנים או חוק פנסיית חובה מופקדים רק 6%)
לתגמולים : (במקום קרן לפרישה ) - המעסיק - % 6.5 , והעובד - % 6 מהמשכורת.
סך הכל עד  % 20.83. בפועל, כאמור, ההפקדות הן % 18.5 . המעביד רשאי להפקיד עוד % 2.33, בנפרד, אם הוא מבקש להיות מוגן במקרה שהעובד יהיה זכאי למלוא פיצויי הפיטורין.
 
קרן פנסיה מקיפה כוללת פנסיית זיקנה, דהיינו תשלומים חודשיים לכל החיים למבוטח וכן שני מרכיבים חשובים נוספים:
קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה וגמלת שאירים לבן או בת הזוג לכל ימי חייה. (ליתומים עד הגיעם לגיל 21).

מחשבון פנסיה - קישור לאתר מגדל


קבלת קצבה חודשית בגיל פרישה , מבחינת העמית בקרן זהו היתרון החשוב של אפיק החיסכון הפנסיוני בקרן פנסיה. 
וכן קצבה ולשאיריו במקרה מוות. כמו כן, חלק מסכומי ההשקעה מבוטחים על יד רשת ביטחון ממשלתית. 
 
החסרונות במסלול זה: הם שלא ניתן למשוך סכום חד-פעמי מהקרן, שייתכנו בעתיד שינויים בתנאים שירעו את מצב העמיתים, וכן שקיימת קשיחות בהתאמת התכנית לצרכיו הספציפיים של המבוטח.

 

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ביטוח פנסיוני

שלח לקבלת הצעה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

צור קשר

 

טל: 03-7288010  |  נייד: 054-7772254

דואל: eldan@meidan-ins.co.il

רח׳ יגיע כפיים 21 פ״ת, ת.ד. 4010,מיקוד 49516 

תחומי הביטוח במשרדנו:

      א.מידן

 

המשרד נותן שרותי ניהול הסדרים למפעלים עד 250 איש וכן לעסקים קטנים ולקוחות פרטיים. מתמחה במתן שירות למשרדי עורכי דין על כל ההיבטים השונים.

  

אלדן מידן – סוכן ביטוח פנסיוני מורשה משנת 1988 בעל תואר בכלכלה ובמנהל עסקים. בעל רישיון מורשה בכל ענפי הביטוח לרבות: פנסיוני , אש ותאונות וביטוח ימי ואווירי. אלדן מנהל משנת 2000 את סוכנות א.מידן, הקיימת מתחילת שנות ה 70 ואשר נוסדה ע"י מר מידן איתן זכרונו לברכה.

חיים: פרט, בריאות , סיעוד , ביטוח לעצמאים ביטוח מנהלים  ביטוח בעלי שליטה , פנסיה , קופות השתלמות וקופות גמל.

אלמנטרי: עסקים, דירה, רכב, תאונות אישיות, ביטוחי חבויות ואחריות מקצועית.

ימי ואווירי: ביטוח מטענים בפוליסות פתוחות וכן בפוליסות חד פעמיות, ביטוח ספינות, סירות ואופנועי ים.

סוכן ביטוח פנסיוני

אלמנטרי ימי ואוירי

טל: 03-7288010