התמודדות המעסיק בנושא  נגיף הקורונה

מידע מתוך מאמר של    עו"ד מיטל דולב בלט ועו"ד ג'ולייט אליהו - חברת חשבים ה.פ.ס.

כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ 

 

בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),התש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם")  נקבעו הוראות להתמודדות עם הנגיף. בנוסף, משרד הבריאות פרסם מספר חוזרים והנחיות בהתאם לקצב התפתחות מחלת הקורונה, לפיהן על עובדים במקרים שונים להיכנס לבידוד ביתי.

 

היעדרות עקב בידוד- דמי מחלה

 

במידה ועל עובד במקום העבודה חלה חובה לשהות בבידוד ביתי, דין היעדרות תהא כדין מחלה.

ע"פ חוזרי משרד הבריאות, הוצאה תעודת מחלה גורפת והעובד לא יידרש להציג אישור רפואי רגיל.

עובד השוהה בבידוד יידרש להציג למעסיק הצהרה שלו חתומה בדבר סיבות הבידוד ותיאור פוטנציאל החשיפה למחלה.

לפי לחוק דמי המחלה העובד לא יהא זכאי לתשלום עבור יום ההיעדרות הראשון. עבור הימים השני והשלישי להעדרו, דמי המחלה יהיו בשיעור 50% משכר יום עבודה רגיל. מהיום הרביעי להעדרו ואילך ישולם לעובד תשלום מלוא דמי מחלה, בשיעור 100% משכר יום עבודה רגיל.

במידה ולעובד אין יתרת ימי מחלה, העובד לא יהא זכאי לתשלום מאת המעסיק.

 

הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום ע"י מעסיק

 

בעקבות נגיף הקורנה, מעסיקים רבים במשק נקלעו למצב כלכלי קשה אשר מחייב אותם להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום. יצוין כי הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום באופן חד צדדי וללא הסכמת העובד, מהווה הפרה של  חוזה העבודה ביניהם, ועלולה להיחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה, או לנסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד, כי ימשיך בעבודתו. עובד המתפטר בשל כך, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, אם יחליט להתפטר.

כמו כן, במצב כזה עשוי העובד להיות זכאי לפיצויי פיטורים,  אם יתפטר כתוצאה ממהלך זה של המעסיק.

 

שימו לב כי יש לדווח בטופס מתאים לחברת הביטוח/קרן הפנסיה על החל"ת.

 

על העובד חלה חובה להעמיד את המעסיק על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה, ולאפשר לו לחזור בו מכוונתו להוציאו לחופשה ללא תשלום כפויה . שימו לב, בפסיקה נקבע, כי הוצאה לחופשה ללא תשלום לפרק זמן בלתי מוגדר, אשר ברור מראש כי אינו קצר, דינה כפיטורים.

 

המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות מפורטות לזכאות עובד בחופשה ללא תשלום מאולצת לקבלת דמי אבטלה.

לפי ההנחיות, עובד יהא זכאי לדמי אבטלה מיידית אם החופשה ללא תשלום היא למשך 30 ימים לפחות וגם אם צבורים לרשותו ימי חופשה אצל המעסיק.

על העובד לעמוד בתנאי הכשרה לזכאות לאבטלה בהתאם לפרסומים.

על המעסיק למלא עבור העובד טופס אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514). המעסיק צריך לציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תקופת החופשה ללא תשלום.

לפי בדיקה מול גורמים בביטוח לאומי, על המעסיק לשלם עבור העובד דמי ביטוח לאומי עבור חודשיים ראשונים, וכשהעובד ישוב מחל"ת ניתן לקזז זאת ממנו. זאת, גם אם העובד מקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בזמן החל"ת.

 

עובדים המוגנים מפני פיטורים (למשל: עובדת בהיריון/ עובדת לאחר לידה)

 

 

ע"פ חוק עבודת נשים, עובדת בהיריון שעובדת במקום העבודה 6 חודשים לפחות, לא ניתן לפטר אותה ללא היתר מאת הממונה לחוק עבודת נשים במשרד העבודה. כמו כן, לא ניתן לשנות תנאי העסקתה. לפיכך, במידה ומעסיק מעוניין להוציא עובדת בהיריון לחל"ת כפוי עליו לפנות לקבלת היתר מאת הממונה.

האמור לעיל יחול גם על עובדת לאחר לידה המוגנת ב- 60 הימים מתום חופשת הלידה לה הזכאית מכוח החוק.

 

היעדרות מהעבודה עקב סגירת מקומות עבודה -

 

נסגר מקום עבודה מכוח הנחיות משרד הבריאות (למשל בתי מלון, מסעדות) לתקופה של 30 ימים לפחות, המעסיק יוכל להוציא את עובדיו לחל"ת כפוי בהסכמה. העובד יהא זכאי לקבל דמי אבטלה כפי הכתוב לעיל.

במידה וסגירת מקום העבודה הנה לפחות מ- 30 ימים אזי העובד יוכל לבקש לנצל את ימי החופשה הצבורים לזכותו.

במידה ואין ברשותו ימי חופשה, לא יהא זכאי לתשלום עבור שכר עבודה.

 

היעדרות מהעבודה עקב שהייה עם ילדים קטנים בבית -

עובד יוכל לבקש מהמעסיק לנצל את יתרת ימי החופשה שצבר לזכותו, במידה ואין לרשות העובד ימי חופשה

אזי לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות זו.

                                                                         

 

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

שלח לקבלת הצעה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

צור קשר

 

טל: 03-7288010  |  נייד: 054-7772254

דואל: eldan@meidan-ins.co.il

רח׳ יגיע כפיים 21 פ״ת, ת.ד. 4010,מיקוד 49516 

תחומי הביטוח במשרדנו:

      א.מידן

 

המשרד נותן שרותי ניהול הסדרים למפעלים עד 250 איש וכן לעסקים קטנים ולקוחות פרטיים. מתמחה במתן שירות למשרדי עורכי דין על כל ההיבטים השונים.

  

אלדן מידן – סוכן ביטוח פנסיוני מורשה משנת 1988 בעל תואר בכלכלה ובמנהל עסקים. בעל רישיון מורשה בכל ענפי הביטוח לרבות: פנסיוני , אש ותאונות וביטוח ימי ואווירי. אלדן מנהל משנת 2000 את סוכנות א.מידן, הקיימת מתחילת שנות ה 70 ואשר נוסדה ע"י מר מידן איתן זכרונו לברכה.

חיים: פרט, בריאות , סיעוד , ביטוח לעצמאים ביטוח מנהלים  ביטוח בעלי שליטה , פנסיה , קופות השתלמות וקופות גמל.

אלמנטרי: עסקים, דירה, רכב, תאונות אישיות, ביטוחי חבויות ואחריות מקצועית.

ימי ואווירי: ביטוח מטענים בפוליסות פתוחות וכן בפוליסות חד פעמיות, ביטוח ספינות, סירות ואופנועי ים.

סוכן ביטוח פנסיוני

אלמנטרי ימי ואוירי

טל: 03-7288010