בביטוחי רכוש אנו מבחינים בין ביטוח בפני נזקים ישירים, לביטוח בפני נזקים עקיפים. הנזק הישיר הוא נזק ממשי לרכוש (כמו סחורות שעלו באש). הנזק העקיף נובע מהנזק הישיר, והוא כרגיל נזק כלכלי (כגון הפסד הכנסות לחנות שנסגרה עקב דליקה.
 
לעניין הנזקים הישירים, כאן קיימות שתי צורות של כיסוי ביטוחי, באחת, מפרטים המבטחים בפני אלו סיכונים הם מבטחים, ובאחר, המבטחים מתחייבים לכסות כל נזק פתאומי ובלתי צפוי לרכוש, אלא אם נקבע במפורש כי אותו נזק לא יכוסה. דרך זו מכונה בשפה המקצועית "כל הסיכונים". כך - לדוגמא, מקובל לבטח מבנים בפני סיכונים מפורשים (אש, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סופה וסערה, שיטפון, נזקי נוזלים, פריצה וכד'), בעוד תכשיטים מקובל לבטח במתכונת "כל הסיכונים". היות ובביטוח "כל הסיכונים" אין כרגיל חריג לאיבוד רכוש, הרי אם אבד תכשיט שבוטח במתכונת "כל הסיכונים" - יהיה הנזק מכוסה.

 תפקיד המבטח הוא להשיב את המבוטח למצב בו היה מיד לפני קרות הנזק. לכאורה, הדבר "צודק", היות ואין לקבל כי המבוטח "ירוויח" מהנזק. אולם, אם אכן היינו נצמדים לעקרון כי המבוטח לא "ירוויח" מהנזק, היינו יוצרים קושי למבוטח. לדוגמא - אם היה מבנה עולה באש, המבוטח היה מקבל מהמבטח תשלום רק בגין הנזק הממשי למבנה, בעוד בפועל היה עליו להקים את המבנה מחדש. לכן, בביטוחי מבנים, מכונות וציוד (ובדירות - בביטוח המבנה והתכולה) מקובל לערוך הביטוח על בסיס ערכו כחדש ("ערך כינון"). המבוטח משלם למבטח
פרמיה כאילו הרכוש הוא חדש, ובמקרה נזק נושא המבטח בתשלום (בכפוף למספר תנאים)
כאילו הרכוש שניזוק היה חדש.

 

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

 

רכוש

שלח לקבלת הצעה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

צור קשר

 

טל: 03-7288010  |  נייד: 054-7772254

דואל: eldan@meidan-ins.co.il

רח׳ יגיע כפיים 21 פ״ת, ת.ד. 4010,מיקוד 49516 

תחומי הביטוח במשרדנו:

      א.מידן

 

המשרד נותן שרותי ניהול הסדרים למפעלים עד 250 איש וכן לעסקים קטנים ולקוחות פרטיים. מתמחה במתן שירות למשרדי עורכי דין על כל ההיבטים השונים.

  

אלדן מידן – סוכן ביטוח פנסיוני מורשה משנת 1988 בעל תואר בכלכלה ובמנהל עסקים. בעל רישיון מורשה בכל ענפי הביטוח לרבות: פנסיוני , אש ותאונות וביטוח ימי ואווירי. אלדן מנהל משנת 2000 את סוכנות א.מידן, הקיימת מתחילת שנות ה 70 ואשר נוסדה ע"י מר מידן איתן זכרונו לברכה.

חיים: פרט, בריאות , סיעוד , ביטוח לעצמאים ביטוח מנהלים  ביטוח בעלי שליטה , פנסיה , קופות השתלמות וקופות גמל.

אלמנטרי: עסקים, דירה, רכב, תאונות אישיות, ביטוחי חבויות ואחריות מקצועית.

ימי ואווירי: ביטוח מטענים בפוליסות פתוחות וכן בפוליסות חד פעמיות, ביטוח ספינות, סירות ואופנועי ים.

סוכן ביטוח פנסיוני

אלמנטרי ימי ואוירי

טל: 03-7288010